คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ระบำนฤตยสัตโนรานารี ขับขานสะไนหัวใจกวยเยอ ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 7 “Arts and Culture Festival 2017” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

คณาจารย์ และนักศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป AsiaStar Awards 2016 และ ThaiStarPackaging Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม ตามแบบพิธีโบราณ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ม

Read more

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

ภาควิชานาฏดุริยางคศิ

Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

Read more