ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ๔ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

ต้อนรับ – ผศ.ด

Read more

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เตรียมความพร้อม – นา

Read more

เปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๖ “Hor-tri Art Camp & Work Shop”

เปิดนิทรรศการ &#8211

Read more

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสุขเกษมหลังเกษียณ”

ร่วมมือ – นายพ

Read more