คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

  งานสหกิจศึกษา คณะว

Read more

รายการเที่ยงเกษตร ถ่ายทำรายการ การจัดสวนแบบแนวตั้ง การเลือกไม้มงคลในการจัดตกแต่งอาคาร และเสริมดวงชะตา

  รายการเที่ยงเกษตร

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

คณบดีเข้าพบอธิการบดี หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพ

Read more