อธิการบดีให้การต้อนรับ ผอ. ส่วนงบประมาณอุดมศึกษา 7

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณอินทรายุธ  จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา ๗ เพื่อร่วมหารือและเยี่ยมชม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี