รายการเที่ยงเกษตร ถ่ายทำรายการ การจัดสวนแบบแนวตั้ง การเลือกไม้มงคลในการจัดตกแต่งอาคาร และเสริมดวงชะตา

IMG_1780 IMG_1798

รายการเที่ยงเกษตร  สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เข้าถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสิน อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เกี่ยวกับการจัดสวนแบบแนวตั้ง การเลือกไม้มงคลในการจัดตกแต่งอาคาร และเสริมดวงชะตา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี