คณบดีเข้าพบอธิการบดี หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย

20150217sci_03 20150217sci_02

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณวสันต์ รัตนานุภาพ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าพบ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องรับรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี