บรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

Innovative Talk

ตอน : สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
ผู้ให้ข้อมูล : รศ.ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี