ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ที่จอดรถอัตโนมัติแบบโรตารี่ และการต่อยอด

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : ที่จอดรถอัตโนมัติแบบโรตารี่ และการต่อยอด
ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์สมชาย เบียนสูงเนิน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_1733 DSC_1721

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี