ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน

รายการ INNOVATIVE VARIETY  ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน  บันทึกเทปวันที่ 3 เมษายน 2257
ตอน นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ตอน การบริการชุมชนโดย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
โดย ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อาจารย์ อุกฤษ ณ สงขลา
อาจารย์ วสันต์ สอนเขียว

   

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี