โครงการเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพขี้แดดนาเกลือ เพื่อการเกษตรในชุมชน

20150406chem_05 20150406chem_02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพขี้แดดนาเกลือ เพื่อการเกษตรในชุมชน ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558