บรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน กระเป๋าผ้า และ กระเป๋าหนัง

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more