นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ตอน พานรับน้ำ บายศรีเทพ และพวงมาลัย

 
นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ
ตอน พานรับน้ำ บายศรีเทพ และพวงมาลัย
โดย อาจารย์จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม นักศึกษา นายทวีชัย ใจเชื้อ และนางสาว กนกมาศ บัวชุม