นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกจากพสาติกเหลือทิ้ง

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกจากพสาติกเหลือทิ้ง
ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ประชุม คำพุฒ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ติดต่อ:0-2549-4032
อีเมลล์: chommy_gtc@hotmail.com
และคุณธวัชชัย อิริยะสุทธิ

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี