มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ทุน

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี

สถานที่: ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี