ต้อนรับคณะ Professor จาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะ Professor จาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ (Autonomous Driving) โดยมีความประสงค์จะลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี