โครงการแนะแนวสหกิจศึกษาโดย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีค

Read more

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญประจำสาขาวิชาฯ

  สาขาวิชาสถิติประยุ

Read more

ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญศูนย์เครื่องมือ

  ศูนย์เครื่องมือ คณ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more