สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญประจำสาขาวิชาฯ

20150126stat_12 20150126stat_10

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญประจำสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้อง SC1901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

20150126stat_13 20150126stat_12 20150126stat_11 20150126stat_10 20150126stat_09 20150126stat_08 20150126stat_07 20150126stat_06 20150126stat_05 20150126stat_04 20150126stat_03 20150126stat_02