แข่งขันกีฬาวิชาการ ในงาน Network Game

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬาวิชาการ ในงาน Network Game ครั้งที่ 19 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับแสตนด์เชียร์   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำหรับผู้นำเชียร์