ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญศูนย์เครื่องมือ

20150129chem_06 20150129chem_07

ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญศูนย์เครื่องมือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง สวค. 1106 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย