คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี