คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมงานวันครบรอบส

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมงานวันครบรอบส

Read more

ตรวจประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยาการงานวันครบ

Read more