พิธีเปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” วันที่ 5 ก.ค. 62 อัลบั้มที่ 3

ภาพบรรยากาศงาน “นวัต

Read more