บริการงานวิชาการ บรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง และ ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง โดย ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.ดร.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังวหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการหมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี