ประกวดเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552

Read more