ภาพบรรยากาศ บริษัท เฟสโต้ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

ภาพบรรยากาศ รับมอบเงินทุนการศึกษา จากบริษัทโมโตโรล่า โซลูชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ภาพบรรยากาศ บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สภานักศึกษา องค์การน

Read more