แสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 5 รางวัลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระดับโลก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554

 

Read more

ประกวดเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552

Read more