นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554

 

Read more