พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด และบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด และบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด เพื่อการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี