ภาพบรรยากาศ บริษัท เฟสโต้ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวิทูร  อสัมภินพงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟสโต้ จำกัด เพื่อมอบให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี