นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554

 

Read more

ผู้บริหารจีนเข้าดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

Read more

แสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 5 รางวัลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระดับโลก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554

 

Read more