คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม พิธีศิลป์จุ่ม เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

คุณยอดชาย ก้องกังวาล

Read more

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง12 ดูโมเดลตลาดน้ำที่สถาปัต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552

Read more