ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งจากเศษกระดาษ

ตอน : เฟอร์นิเจอร์แล

Read more

คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมงานวันครบรอบส

Read more

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม freshy night 2012 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more