มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

คุณยอดชาย ก้องกังวาล

Read more

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง12 ดูโมเดลตลาดน้ำที่สถาปัต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552

Read more