คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม freshy night 2012 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม freshy night 2012 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์