คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม พิธีศิลป์จุ่ม เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม พิธีศิลป์จุ่ม ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2555  ณ ลานหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นประเพณีที่เหล่าคณาจารย์และรุ่นพี่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ทำการต้อนรับเหล่าน้องใหม่ด้วยการจุ่มสีลงบนเสื้อขาวของปี1 ซึ่งสีเหล่านี้เป็นตัวแทนของความหวังดีจากคณาจารย์และรุ่นพี่ให้แต่งแต้มเรื่องราวดีๆแก่เหล่าน้องใหม่ซึ่งสวมเสื้อขาวอันเป็นสัญญาถึงความบริสุทธิ์ที่รอสีสันจากพี่ๆในคณะจรรโลงจากพี่สู่น้อง สำหรับประเพรณีครั้งนี้เป็นการจัดเป็นปีที่ 11