มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

คุณยอดชาย ก้องกังวาล ศิษย์เก่าราชมงคล มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (น.ส.อังคณา อุดมผล) โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา