คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21  เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2558 ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมการแข่งขัน  การทำขนมบัวลอยเบญจรงค์   จัดสวนถาดพรรณไม้ไทย การทำแกงเขียวหวาน ขับร้องเพลงพื้นบ้าน(ฉ่อย) การทำโมบายปลาตะเพียน การแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ และการแข่งขัน ส้มตำลีลา

IMG_3753 IMG_3396

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี