โครงการ ราชมงคล ก้าวไกล รวมพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด

IMG_4993 IMG_4920

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “ราชมงคล ก้าวไกล รวมพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งเป็นกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี