พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21 โดยในช่วงค่ำ มีกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบ้าน โดยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์คอนเทสท์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)

IMG_4472 IMG_3879

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี