การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 25 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษ วันที่ 6 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more