พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 14 ก.ค. 2559

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และ นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี  เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม จัดโดย องค์การนักศึกษา  มทร.ธัญบุรี  วันที่ 14 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1