คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วันที่ 23 ก.ค. 2559

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่นรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ฉลาด สว่างแจง พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนว่ายน้ำเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สระว่ายน้ำ มทร.ธัญบุรี วันที่ 23 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1