คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเราชมงคลธัญบุรีรังสรรค์ น้อมอภิวันท์ถวายองค์ภูมิพล” พร้อมลงนามถวายพระพร วันที่ 22 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าดอกไม้ “ราชมงคลธัญบุรีรังสรรค์ น้อมอภิวันท์ถวายองค์ภูมิพล” พร้อมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 22 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1