การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 25 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาชีวศึกษา  ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๗ แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ  ชื่นชม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากร ณ  ห้องประชุมวิคตอเรีย  มทร.ธัญบุรี วันที 25 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1