ภาพบรรยากาศ โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการเ

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการ การจัดการความรู้ภายในมทร.ธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศโครงการ ก

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ AUN-QA

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าว “โครงการฝึกอบรม

Read more

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวิดิทัศน์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพเบื้องหลังการถ่าย

Read more