ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และ ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในการผลิต N-SAVE

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นาย สุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นาย สุรชัย  ขันอาสา

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการเ

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการ การจัดการความรู้ภายในมทร.ธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศโครงการ ก

Read more