ผู้บริหาร มทร.ธัญบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหาร  มทร.ธัญบุ

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน 22 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมสภามหาวิทยา

Read more

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว ที่มอบเงินสบทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณ

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ๖๐ ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more
Page 20 of 46« First...1018192021223040...Last »