ให้โอวาทแก่นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้โอวาทแก่นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  ที่จะเดินทางไปออกค่ายสร้างอาคารเอนกประสงค์  ณ โรงเรียนบ้านผือ อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี