ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี