ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ประชุม ร่วมกับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา  ในวันจันทร์ที่  17  มีนาคม 2557  ณ  ห้องประชุม SC 1217  เวลา 10.00 น.- 11.00 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี