งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิต และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ พรรณรุกข์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ คงสวัสดิ์ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี