มอบเกียรติบัตรให้แก่ร้านค้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มสัญลักษณ์ และพิธีประดับแถบของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพยุวศิลปิน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 61

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร และรวมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more