พิธีมอบเกียรติบัตร และรวมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก พร้อมกับรับมอบเกียรติบัตรจาก นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และแสดงความยินดี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบกิจการหอพักราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ หอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี  หอพักโฟร์บี  และหอพักหญิงอาร์เอสแมนชั่น ที่ได้รับเกียรติบัตร “โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗” เครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  ณ ห้องประชุม อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี