คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๙

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี